Mei Fun or Chow Fun

Mei Fun (Skinny Noodles) / Chow Fun (Flat Noodles)

51.  Roast Pork or Chicken Mei Fun or Chow Fun 8.75
52.  Beef or Shrimp Mei Fun or Chow Fun 9.50
53.  House Special Chow Mei Fun 9.95
54.  Singapore Chow Mei FunSpicy 9.95

My Order


Subtotal: $0.00

  

Change Order